Su Analizleri

Laboratuvarımızda, ülkemizin yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, en uygun şekilde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve mevcut kirliliklerin azaltılması amacı ile yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun olarak su, atık su, yüzey suyu,  deniz  suyu  ve  havuz suyu analizleri  yapılmaktadır.

Konusunda uzman personel kadromuz, güncel uluslararası standartları (USA, EPA, SM, TS, NIOSH, ASTM, CARP, VDI) destekleyen  son teknoloji cihaz alt yapımız ile klasik (yaş) yöntemler (gravimetrik, volumetrik) ve Aletli analiz yöntemleri (Spektroskopik, Kromotografik, Eloktrolit, Nefolometrik, v.b.), kullanarak su, atık su, deniz suyu, yüzey suyu, yer altı suyu ve havuz suyu numuneleri için tüm parametrelerde ilgili mevzuat sınır değerleri karşılanmaktadır. Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi” almış personellerimiz tarafından standartlara uygun olarak alınmakta ve standartlara uygun olarak laboratuvara taşınmaktadır. Numuneler alındığı gün analize kabul edilmekte ve ortalama 4-6 iş günü içerisinde analizleri tamamlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından  alıcı ortam, evsel ve endüstriyel nitelikli tesislere yönelik yayınlanan tüm yönetmelikler, genelge ve tebliğlerde geçen tüm analiz parametreleri laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız, belirtilen parametrelerin tümünden T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Su kalitesi kapsamında yapılan analizlerden bazıları;

Laboratuvarımızda Bulunan Analitik Cihazlarımız:

Su, atık yağ, katı atık ve toprak analizleri için son teknoloji cihazlar kullanılarak, birçok parametrede µg mertebesindeki kirlilikler tespit edilmektedir. Yapılan tüm analizler için ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan standart analiz metotları takip edilmekte, tüm analiz sonuçları iç ve dış kalite kontrol prosedürleri ile doğrulanarak kayıt altına alınmaktadır.

  • ICP-MS

  • GS-MS

  • GC-MS/HEADSPACE 

  • GC/FID-ECD

  • İyon Kromotografisi

  • Spektrofotometre

  • TOC Cihazı

  • LC/MS-MS

İlgili Mevzuatlar;

Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş.

Adres

Cep

Tel

Faks

e-posta

: Bağlıca Mahallesi Çambayırı Cad. No:66/1   P.K. 06790

  Etimesgut/ANKARA

: 0 530 326 40 06

: 0 312 472 77 97

: 0 312 472 54 53

lab@cinarlab.com.tr

Bize Whatsapp Bussiness ile ulaşabilirsiniz: 0530 326 40 06

Yeterlilik Belgelerimiz

cevre-ve-sehircilik-bakanligi-yeni-logo-
aile_calisma_ve_sosyal_hizmetler_bakanli
türkaklogo.png
9001_edited.jpg
14001_edited.jpg
18001.png

Her Hakkı Saklıdır © 2017 Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş.