top of page

ESKİŞEHİR GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI 22 EKİM 2019'DA YAPILDI


22 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen Eskişehir Gürültü Eylem Planı Çalıştayı'nda proje kapsamında yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu belirlenen sessiz alanlar ve potansiyel gürültülü bölgeler sunuldu.
 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) 2015 yılında hazırlanan "Stratejik Gürültü Haritası Projesi"nden yola çıkarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Çınar Çevre Laboratuvarı, "Gürültü Eylem Planı" hazırlama çalışmalarına Ağustos 2019'da başlanılmıştı.

Çalıştay öncesinde Eskişehir'de  karayolu, endüstri ve  eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültünün azaltımı veya gürültü yönetimine yönelik senaryolar belirlendi. Gürültü eylem planı hazırlık çalışmaları kapsamında akustik uzmanlarımız  tarafından hazırlanan eylem planı taslağında, gürültü yönetim alanları tespit edildi.

 

Gürültülü bölgelere yönelik gürültü azaltım modelleme yaklaşımları ile güncel gürültü ölçüm sonuçları ve trafik kavşak sayım verileri karşılaştırıldı. Buna göre gürültü yönetim alanlarında bulunan yollar gerçek seviyeleri yansıtacak şekilde revize edildi. Gürültü yönetim alanlarına ilişkin azaltım senaryoları çalıştay kapsamında, davet edilen diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine sunularak görüşleri soruldu.

 

Çalıştay çıktıları ile genel değerlendirmelerin yapılmasının ardından Eskişehir Gürültü Eylem Planı projesi tamamlanarak huzurlu ve sessiz bir kent yaşamı için paydaş kurumlarla söz konusu eylem planının eşgüdüm içerisinde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

bottom of page