top of page

MİMARI AKUSTİK RAPOR ve AKUSTİK PROJE

31.05.2018 yılında 30437 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince belediye mücavir sınırları içinde ve dışında kalan bölgelerde inşa edilecek her türlü yapı, bina, tesis ve işletmeler için Akustik Proje ve Mimari Akustik Rapor hazırlanmaktadır. Raporlar yapı elemanlarının ses yalıtım özelliklerini, detaylarını, ilgili hesaplamaları, ölçümleri ve uygulama ilkelerini içerir. Akustik Rapor ilgili yönetmeliğe göre yalnızca Akustik Uzman tarafından hazırlanabilmektedir.

​​

Çınlama Süresi Ölçümleri
Tam Donanımlı Akustik Performans Ölçüm Cihazları
Bina Akustiği

Firmamız, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.05.2018 tarihinden itibaren Türkiye’nin farklı illerinde olmak üzere D1 sertifikası bulunan akustik uzmanlar tarafından birçok Mimari Akustik Rapor ve Akustik Proje hazırlamıştır. 

Mimari Akustik Rapor: Yapı elemanlarının ses yalıtım özellikleri, detayları, ilgili hesap ve uygulama ilkelerini içeren rapordur.

Akustik Proje: Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 5 (6)’da belirtildiği üzere aşağıda sayılan yapılar için Akustik Proje hazırlanmaktadır.

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar

  • Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar

  • Konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar

 

Bu Yönetmelik hükümleri kullanılarak hazırlanan akustik proje ve detay çizimlerini, anahtar paftaları, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren proje raporudur. Yalnızca Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu kuruluşlardan D1 sertifikalı olan akustik uzmanlar tarafından hazırlanabilir.

​ 

Raporların hazırlık aşamasında TS ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 standartlarından akredite olan laboratuvarımız tarafından ilgili alanda Çevresel Gürültü ölçümleri yapılır. Yapılan bu ölçümler sonucunda alanın gürültüsüne bağlı olarak dış duvar, iç duvar ve döşeme uygunluğu sınıf değerlere uygun olarak hesaplanmaktadır.

 Değerlendirme Süreci

 İlgili akustik değerlendirme raporu, yapı ruhsatı alabilmek için mimari proje ve tesisat projeleriyle birlikte teslim edilir.​

Akustik Performans Sınıfı

​Yapıda bulunan her bir duvar için laboratuvarımızın akredite olduğu TS EN ISO 12354-1 ve TS EN ISO 12354-4 standartlara uygun olarak Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı (DnT,A,tr ve DnT,A) ve her bir döşeme için Darbe Sesi Yalıtımı (L’nT,w) hesaplanmaktadır. Hesaplamalar ve yapılan modellemeler sonucunda elde edilen değerler akustik performans sınıfına göre değerlendirilmektedir. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğinde belirtildiği üzere; yeni yapılacak binalarda en az C akustik performans sınıfı sağlanır. Mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız birimlerde en az D, esaslı tadilat bulunması durumunda ise etkilenen yapı elemanlarında en az D akustik performans sınıfı sağlanmalıdır.

bottom of page