top of page
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz (İSG) Ölçümleri

Ölçüm, örnekleme ve analizlerin tamamını TÜRKAK ve İSGÜM tarafından yetkili olarak yapmaktayız. Ölçüm, örnekleme ve analizler bir bütün olarak standartlar ile yönetmelikler uyarınca gerçekleştirilir. Raporlama ise İSGÜM’ün önerileri doğrultusunda ‘Çınar Çevre Laboratuvarı’nın rapor formatlarında yapılır. Ölçüm, örnekleme ve analizlerde tarafımızdan kaynaklanan bütün sıkıntıların çözümü bize aittir.

ÖLÇÜM, ÖRNEKLEME ve ANALİZLER;

 • Ağır Metal: Kişisel ve ortamda ağır metal ölçümleri ASTM D 7439 – 08 standardı esas alınarak yapılır. Filtreye örneklenen tozda ağır metal taramasında ICP/MS cihazı kullanılır. Elde edilen sonuç 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı ‘Tozla Mücadele Yönetmeliği’nden yararlanılarak değerlendirilir.

 • Toz : Toplam ve solunabilir toz ölçümünde MDHS 14/3 standartı esas alınır. Bu standart ile çalışma alanında ortam ve maruziyet toz ölçümleri toplam ve solunabilir toz partiküllerinin örneklenmesi ve gravimetrik olarak analizleri yapılmaktadır. Elde edilen sonuç 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı ‘Tozla Mücadele Yönetmeliği’nden yararlanılarak değerlendirilir.

 • Süspansiyon (Aerosol) Tayini: Havada süspansiyon durumda bulunan madde miktarının tayinindeTS 2361 standardından faydalanılır. Çapları birkaç mikrometreden daha küçük olması nedeniyle çökme hızları çok küçük olan aerosoller, belirli bir havanın süzgeç kağıdı üzerinden geçirildikten sonra filtre üzerindeki miktarının tespiti tayinidir. Değerlendirmede 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı ‘Tozla Mücadele Yönetmeliği’nden faydalanılır.

 • Uçucu Organik Bileşikler (VOCs): Çalışma ortamında bulunan uçucu organik bileşikler, buharların aktif karbon tüpler ile örneklenmesi akabinde laboratuvarda GC/MS cihazı kullanılarak tayin edilir. Değerlendirmede 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği’nden faydalanılır.

 • Gürültü: Ortam ve maruziyet gürültüsü TS EN ISO 9612 ve TS ISO 2607 ISO 1999 standartlarının tarif ettiği şekilde ölçülür ve 28.07.2013 tarih 28721 sayılı ‘’ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK’’ İş sağlığı güvenliği uzmanlarına değerlendirmede bir rehber olmuştur.

 • Titreşim: Titreşim ölçümlerinde TS EN 1032 + A1 standardından faydalanılır. İş yerinde kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen ve elden vücuda iletilen titreşim ölçümü TS EN İSO 5349-1 ve TS EN İSO 5349-2 standardına göre yapılırken, iş yerinde kişilerin maruz kaldığı, tüm vücudun titreşim ölçümlerinde TS ISO 2631-1 standardı kullanılır. Değerlendirme ‘’Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’’ ile yapılır.

 • Silika (SiO2): Ölçüm ve analizlerde NIOSH Metot 7601 standardı esas alınmış olup silika ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı ‘Tozla Mücadele Yönetmeliği’ rehber kabul edilir.

 • Amonyak (NH3): Ortam havasında amonyak ölçümü NIOSH 6015 standardı uyarınca düşük akış debili cihazlarımız ile gerçekleştirilir. Örnekleme safhasından numunenin laboratuvarda analizine kadar bütün işlemler bir bütün halinde standartlar uyarınca yapılır. Değerlendirmede 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği’nden faydalanılır.

 • Formaldehit: Çalışma ortamında formaldehit ölçümü NIOSH 3500 standardına göre yapılır. Örnekleme sonrası spektrofotometre cihazı ile analiz gerçekleştirilir. Sonuç, örnekleme sırasındaki sıcaklık basınç düzeltmesi yapıldıktan sonra raporlanır. Değerlendirmede 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ten faydalanılır.

 • Hidrojen Siyanür (HCN): Siyanür bilindiği üzere tehlikeli bir maddedir. Hidrojen Siyanür örneklemesinde de şüphelenilen bölgeye uzatma aparatları ile ulaşılır. NIOSH 6010 standardı yardımı ile gerçekleştirilen ölçüm ve analizler neticesinde sonuçları değerlendirmede 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ten faydalanılır.

 • Hidrojen Sülfür (H2S): Hidrojen sülfür örneklemesinde NIOSH Metot 6013 standardından faydalanılır. Absorbana örneklenen hidrojen sülfür laboratuvarda analiz sonrası raporlanır. Değerlendirmede 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ten faydalanılır.

 • Krom +6 (Cr⁺⁶): Örnekleme ve analiz NIOSH 7703 standardına uygun bir şekilde gerçekleşir. Raporlama İSGÜM’ nün önerileri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz rapor formatlarına göre yapılır. Değerlendirmede 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ten faydalanılır.

 • İnorganik Asitler: İnorganik asitler NIOSH Metot 7903 standardına göre yapılır. Örneklenen her bir asit (HCl, HF, HBr, HNO₃, H₂SO₄, H₃PO₄) için NIOSH Metot 7903 standardında belirtilen farklı katsayılar kullanılır. Değerlendirmede 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ten faydalanılır.

 • Detektör Tüpler: Dedektör tüpler ile ortam gaz ölçümlerinde ASTM D 4490 standardına göre bir pompa ile ortam havasında bulunan gazın tüp üzerinde göstermiş olduğu renk değişimi etkisi ile tayin edilir. Bu yöntem anlık sonuç vermekle beraber çalışma ortamındaki gazları görmemize olanak sağlar. Değerlendirmede 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ten faydalanılır.

 • Aydınlatma/Işık Şiddeti: Çalışma ortamında, tesis giriş çıkışında, yürüme yolları ve merdivenlerde olması gereken aydınlatma kapalı ve açık ortamlarda TS EN 12464-1 e göre değerlendirilirken açık ortamlarda TS EN 12464-2’den faydalanılır. Ölçümler ise bir kanada standardı olan COHSR-928-IPG-039 göre yapılır. Değerlendirmede 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı ‘İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ten faydalanılır.

 • Termal Konfor: Çalışanların bulunduğu alanda rahat ve konforlu olması çalışma verimliliği açısından önemlidir. Sıcaklık, basınç, nem ve hava akımının birlikte değerlendirildiği bu ölçüm TS EN 27243 ve TS EN ISO 7730 standartları uyarınca gerçekleştirilir. Değerlendirmede 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı ‘İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ten faydalanılır.

 • Asbest: Çalışma ortamında asbest taraması NIOSH 7400 standardı uyarınca yapılır. Çalışma ortamı havasında bulunan asbestin örneklenmesi ve faz kontrast mikroskobu ile sayımı yapılmaktadır. Değerlendirme 25.01 2013 tarihli ve 28539 sayılı ‘Asbestle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik rehber alınarak yapılır.

 • Radyasyon: Radyasyon ölçümlerinde TAEK’in bilgilendirme eğitimleri ve yayınlarından faydalanarak. Değerlendirmede 24.03.2000 tarihli ve 23999 sayılı Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, 07.09.1985 tarihli ve 18861 sayılı Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, 24.07.2010 tarihli ve 27651 sayılı İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelikten faydalanılır.

 • Elektromanyetik Alan: Ölçümler TS EN 50413 standardı uyarınca uygun cihazlarımız ile gerçekleştirilir ve değerlendirmede 24.07.2010 tarihli ve 27651 sayılı ‘’İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik’’ bize rehber olacaktır.

 • Mikroorganizmalar: Ölçüm ve analizlerde TS EN 13098 standardı kullanılır. Değerlendirme aşamasında 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı ‘Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’ faydalı olacaktır.

bottom of page