top of page
Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Analizleri

 

Atık yağların üretiminden bertarafına kadar; I., II. ve III. kategori atık yağların üretimi, geçici depolanması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafında alınacak önlemler ile çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara  uygun güncel uluslararası standartlar (USA, EPA, SM, TS, NIOSH, ASTM, CARP, VDI) kullanarak ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır. Bu kapsamda özelikle atık yağ ve izolasyon sıvılarında kullanılmış Poli Klorlu Bifeniller (PCBs), ağır metaller, halojenler ve parlama noktası analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız, belirtilen parametrelerin tümünden T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” almış personellerimiz tarafından standartlara uygun olarak alınmakta ve standartlara uygun olarak laboratuvara taşınmaktadır. Numuneler alındığı gün analize kabul edilmekte ve ortalama 5-7 iş günü içerisinde analizleri tamamlanmaktadır.

İlgili Mevzuat;

bottom of page