top of page
SEÖS ÖLÇÜMLERİ

Hava Kalitesi Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında SEÖS-SRM ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

20201203_135423.jpg

SEÖS ÖLÇÜMLERİ

Bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır. Herhangi bir tesisten çevreye, doğaya emisyon yayan cihazlar, üretim prosesleri, bacalar vb şeylerdir. Çınar Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirir. TS EN 14181 standardı kapsamında aşağıdaki tüm parametreler ilgili mevzuat kapsamında tamamı laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.​

 • Partikül Madde (Toz) (TS ISO 9096 – TS EN 13284-1)

 • Karbonmonoksit Tayini (TS EN 15058)

 • Oksijen Tayini (TS EN 14789)​

 • Kükürtdioksit Tayini (TS EN 14791)

 • Azoroksitlerin Tayini (TS EN 14792)

 • Hız  ve Debi (TS ISO 10780)

 • Nem (EPA Metot 4)

 • İslilik (TS 9503)

 • Toplam Organik Karbon (TOC) (TS EN 12619)

 • Hidrklorik Asit Tayini (TS EN 1911)

 • Hidroflorik Asit Tayini (ISO 15713)

Yapılan SRM ölçümleri ve analizleri sonucunda SEÖS Tebliği'nde belirten rapor formatına uygun bir şekilde emisyon raporu oluşturulur.

bottom of page