top of page

Gübre Analizleri

Laboratuvarımızda kimyevi gübreler ile organik, organomineral, özel gübreler, toprak düzenleyicilerin analizleri, EC Fertilizer ve Tarımda kullanılan organik, organomineral gübreler ve toprak düzenleyiciler ile mikrobiyal , enzim içerikli ve diğer ürünlerin üretimi , ithalatı ve piyasaya arzına dair yönetmelik esasına göre yapılmaktadır.

Tescil amaçlı analizlerde yönetmelik uygunluğu değerlendirilerek aşamalı olarak analizler gerçekleştirilir. Yönetmeliğe uygun olmayan ürünler için üreticilere bilgi verilerek uygunluğu sağlanır. Ayrıca piyasada var olan ürünleri kullanan bayi ya da çiftçilerimize etiket beyanı - içerik kontrolü analizleride yapılarak yardımcı olunmaktadır. Laboratuvarımızın yönetmelik gereği analiz kapsamı aşağıda belirtilmiştir. 

fertilizer-shutterstock_1087283084.jpg
bottom of page