top of page

BİNA AKUSTİĞİ ÖLÇÜMLERİ 

Yaşam alanlarımızdaki gürültü, konforumuz açısından istenmeyen rahatsız edici bir durum yaratır.

Tüm binalar, yapılar, tesis ve işletmelerde, gürültünün kişilerin beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için akustik tasarımlar ve akustik düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda 31.05.2017 yılında 30082 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere tüm gürültüye karşı hassas binalar veya içindeki bağımsız birimler için yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınıfını gösteren Akustik Performans Belgesi düzenlenir.

Çınlama Süresi Ölçümleri
Tam Donanımlı Akustik Performans Ölçüm Cihazları
Bina Akustiği

Mevcut yapıların ve binaların Akustik Performans Sınıfının belirlenmesi için yapılan bina akustiği ölçümleri Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğinde belirtildiği üzere aşağıdaki standartlardan akredite olan ve D2 Bina Akustiği Ölçümleri sertifikasına sahip konusunda uzmanlaşmış akustik uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

●TS EN ISO 16283-1 Akustik-Yapıların ve Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımı İçinSahada Yapılacak Ölçümler-Bölüm 1: Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı

●TS EN ISO 16283-2 Yapı Elemanlarında ve Yapılarda Ses Yalıtımının Alan Ölçümü-Bölüm 2: Darbe Sesi Yalıtımı

●TS EN ISO 16283-3 Yapı Elemanlarında ve Yapılarda Ses Yalıtımının Alan Ölçümü-Bölüm 3: Öncephedeki Sesin Yalıtımı

● TS EN ISO 717-1 Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımının Değerlendirilmesi

● TS EN ISO 717-1 Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Derecelendirilmesi-Bölüm 2: Darbe Sesi Yalıtımı

● TS EN ISO 3382-1 Akustik - Odaların Akustik Parametrelerinin Ölçülmesi -Bölüm 1: Gösteri Mekanları

● TS EN ISO 3382-2  Akustik - Odaların Akustik Parametrelerinin Ölçülmesi -Bölüm 2: Sıradan Odalarda Çınlama Süresinin (Leq, T) Tespiti

● TS EN ISO 3382-3 : Odaların Akustik Parametrelerinin Ölçülmesi- Bölüm 3: Açık Ofisler

● TS EN ISO 16032 Akustik - Yapılarda Hizmet Donanımlarından Kaynaklanan Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi – Mühendislik Yöntemi

Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı Ölçümleri

Hava doğuşlu ses yalıtımı ölçümleri yapılarda odalar arasında veya yapının ön cephesinden gelen hava ile yayılan sesin yalıtımını belirler. Gerekli ekipmanlarla kaynak ve alıcı oda oluşturularak ölçümler gerçekleştirilir.

Duvar,kapı, pencere ve dış cephe gibi düşey yapı elemanları, döşeme ve döşeme kaplaması gibi yatay yapı elemanları ve gürültü bariyerlerinin hava doğuşlu ses yalıtımı ölçümleri gerçekleştirilebilmektedir.

Darbe Ses Yalıtımı Ölçümleri

Ayak sesi, eşya hareketleri, kapı çarpması gibi kütlesel hareketler katı iletim yoluyla darbe sesi olarak iletilmektedir. Yapılarda bulunan döşeme ve döşeme kaplaması gibi yapı elemanlarının darbe ses yalıtım ölçümleri gerçekleştirilir.

Çınlama Süresi Ölçümleri (Reverberasyon Süresi)

Çınlama süresi kaynaktan çıkan sesin birçok yüzeyden yankılanarak yayılım durmasına kadar geçen süredir. Konuşmanın anlaşılabilirliği, ses yalıtımı ve işitilen sesin kalitesi çınlama süresine bağlıdır. Konut, büro, idari bina, yurt binaları, terminaller, dini merkezler, eğitim, sağlık, konaklama, kültürel, ticari ve eğilence tesislerinde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen çınlama süreleri Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğinde verilen değerlere göre değerlendirilir.

Servis ve Hizmet Donanımlarından Kaynaklananan Gürültü Ölçümleri

Yapılarda bulunan, sıhhi tesisat, mekanik havalandırma, ısıtma ve soğutma servis ekipmanı, asansörler, çöp kanalları, kazanlar, üfleyiciler ve pompalardan kaynaklanan gürültü ölçülür. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğinde verilen iç gürültü seviyelerine göre değerlendirilir.

bottom of page