top of page

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği (KKDİK) Kapsamındaki Hizmetlerimiz

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayı ile Resmi Gazete'de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) yayımlanmıştır.

 

Yönetmeliğin Amacı

İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

 

KKDİK yönetmeliği kapsamı

Kimyasal maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunmalıdır. Kendi halinde ya da karışım içindeki ya da eşya içindeki kimyasal maddeler, KKDİK yönetmeliğinin ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

 

Ön kayıt

Yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda maddeyi imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı, 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla ön kayıt (ön-MBDF) yaptırmalıdır.

Kayıt

Yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda maddeyi imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı, 31/12/2020 ile 31/12/2023 tarihleri arasında Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla kayıt yaptırmalıdır.

Tek Temsilci

Tek Temsilci, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir. Tek temsilci atanması durumunda, tek temsilci bu Yönetmelik kapsamında ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş. olarak, şirketiniz ve ithalatçılarınız için sunduğumuz KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki hizmetlerimiz;

● Tek Temsilcilik

● ÖN MBDF

● Kayıt

● Piyasaya arz varsa GBF hazırlanması

● Tedarik zinciri boyunca iletişim

● Kasıtlı salınım yapan maddeler için kayıt

● Eşya içerisinde yüksek önem arz eden maddeler varsa ve madde yılda 1 ton ve üzerinde ü/i ise bildirim

● Maddelerin ön kaydının / kaydının yapılması

● Kapsamlı Çalışma Özeti, Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Raporu Türkçe çevirileri

● Kimyasal Değerlendirme Uzmanı gerektiren işlemler

● KKDİK Uyumlu GBF ve Genişletilmiş-GBF hazırlanması

bottom of page